ATV 6x6

Markaryds kommun, MARKARYD

Markaryds kommun avser köpa in en (1) ATV 6x6 inklusive två (2) serviceomgångar.

ATV:n ska användas av Markaryds Räddningstjänst vid släckning av skogsbrand, transportera material, transportera skadade till farbar väg mm.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser ett engångsköp av en (1) st fabriksny ATV 6x6 inklusive två (2) serviceomgångar.

ATV:n ska användas av Markaryds Räddningstjänst vid brand i skog, transportera material, samt vid släckning av skogsbrand, transportera skadade till farbar väg mm.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-04-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/70