Lessebo kommuns upphandlingar Återvinning av kapital

Återvinning av kapital

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser återvinningsrevision för åren 2016-2018, med möjlighet till förlängning vilket även innebär återvinningsrevision för åren 2019 och 2020.

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress: www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00453