Asfaltsbeläggning

Lessebo kommun, LESSEBO

Lessebo kommun och i upphandlingen angivna bolag upphandlar gemensamt ramavtal för asfaltsbeläggningsarbeten. Arbetena innefattar både underhåll, reparation och nybyggnadsbeläggning av asfalt.

Beställarna har för avsikt att teckna kontrakt med en (1) entreprenör

För mer information hänvisas till handlingarna ingående i denna upphandling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022006-L