Lessebo kommuns upphandlingar Arrende avseende Lessebo Campingplats

Arrende avseende Lessebo Campingplats

Lessebo kommun, LESSEBO

Tjänstekoncession gällande arrende, Lessebo Campingplats.

Upplåtelsen sekr för att bedriva uthyrning av camping-/ ställplats.

Arrendet omfattar campingplats, toalettbyggnad för allmänheten, servicebyggnad samt 2 övernattningsstugor. I anslutning till campingplatsen ligger en bad plats för allmänheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-09

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/12