Lessebo kommuns upphandlingar Ärende- och dokumenthanteringssystem Samhällsbyggnad

Ärende- och dokumenthanteringssystem Samhällsbyggnad

Alvesta kommun, ALVESTA

Ärende- och dokumenthanteringssystem för samhällsbyggnadsförvaltningen

Avtalstid

Avtalsperioden är tänkt att gälla från 2020-01-01 – 2021-12-31 med rätt till förlängning i 2+2+2+2+2+2+2 år, som längst t o m 2035-12-31.

Effektiv driftstart ska vara 15 april 2020.

Sista anbudsdag
10 dagar kvar

(2019-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

19/34