Lekebergs kommuns upphandlingar Valfrihet inom Hemtjänst i Lekebergs kommun

Valfrihet inom Hemtjänst i Lekebergs kommun

Lekebergs Kommun FJUGESTA

Från och med den 1 september 2014 inför Lekebergs kommun eget val inom hemtjänsten enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Den som vill bli godkänd som utförare har möjlighet att ansöka om godkännande för att få utföra hemtjänst i Lekebergs kommun. Valfrihetssystemet omfattar serviceinsatser och omvårdnadsinsatser samt även delegerade/ordinerade hemsjukvårdsinsatser.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-08-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

12VON18