Lekebergs kommuns upphandlingar Upphandling av socialt företag i form av hunddagis

Upphandling av socialt företag i form av hunddagis

Lekebergs Kommun, Fjugesta

Lekebergs kommun har beslutat att avveckla den kommunala verksamheten för hunddagiset och medverka till att verksamheten för Lekebergs hunddagis drivs vidare inom privat verksamhet som socialt företag. Kommunen kommer fortsatt ha ett behov av platser för daglig verksamhet och har därför valt att beakta leverantörer som avser att ge sysselsättning till personer som enligt upphandlingsdokumentet står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/9