Lekebergs kommuns upphandlingar Sport-, idrotts- och friluftsmaterial

Sport-, idrotts- och friluftsmaterial

Örebro kommun, ÖREBRO

Intresserade anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud i upphandlingen Sport-, idrotts- och friluftsmaterial med syfte att tillgodose UMs behov av sportmaterial, friluftsmaterial och produkter för vatten- och badhusmiljö.

Upphandlingen har tre anbudsområden, där leverantörer kan lämna anbud på ett eller flera områden.

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds härmed att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM) behov av Sport-, idrotts- och friluftsmaterial. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag är dock en egen UM som fattar beslut och tecknar sina egna ramavtal. Mer information om UM finns att läsa på respektive hemsida.

Vi ser fram emot ert anbud!

Vintersport och friluftsmaterial

Sport- och idrottsmateriel

Produkter för vatten- och badhusmiljöer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

Ks 993/2021