Lekebergs kommuns upphandlingar Park- och lekplatsutrustning 2021

Park- och lekplatsutrustning 2021

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av park- och lekplatsutrustning, utegym samt fallskydd åt upphandlande myndigheter i Örebro län.

Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandling av park- och lekplatsutrustning, utegym samt fallskydd åt upphandlande myndigheter i Örebro län.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad Leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Park- och lekplatsutrustning 2021. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande, beslutar om tilldelning men att varje UM tecknar sina egna ramavtal.

Upphandlande myndighet

Organisationsnummer

Arbogabostäder AB

556824-8917

Arboga kommunalteknik AB

559210-6446

Kommunfastigheter i Arboga AB

556824-8925

Arboga kommun

212000-2122

Askersunds kommun

212000-1983

Degerfors kommun

212000-1934

Hallsbergs kommun

212000-1926

Karlskoga kommun

212000-1991

Kumla kommun

212000-1975

Kungsörs KommunTeknik AB

556455-0910

Lekeberg kommun

212000-2981

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

222000-1487

Storfors kommun

212000-1785

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

556668-3586

Örebro kommun

212000-1967

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-06-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 175/2021