Lekebergs kommuns upphandlingar Mattransporter Lekebergs kommun

Mattransporter Lekebergs kommun

Lekebergs Kommun, Fjugesta

Lekebergs kommun har behov att teckna avtal gällande Mattransporter mellan tillagningskök och Serveringskök inom kommunen

Inledning

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och är en kommun med ca 8 700 invånare. Kommunen består bland annat av centralorten Fjugesta och tätorterna Mullhyttan och Hidinge/Lanna. Kommunhuset är placerat i tätorten Fjugesta.

Måltidsenheten i Lekebergs kommun tillagar mat till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. I verksamheten arbetar ca 30 personer fördelade på 13 kök varav fyra är tillagningskök.Från tillagningsköken levereras varma/kylda måltider, färskvaror och specerier till mellan 15 och 20 olika enheter bestående av bland annat mottagningskök, skolor, förskoleavdelningar, fritids och äldreboenden.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal på transporter av varm mat och livsmedel, mellan tillagningskök och serveringskök inom skola förskola och äldreomsorg, för successiva avrop enligt Lekeberg kommuns behov. I uppdraget ingår även returtransporter av transportvagnar, skåp och boxar. Målsättningen är att teckna avtal med en leverantör.

Volym

Lekebergs kommuns volm är ca 600 000kr/år

Angiven volym är ungefärlig och baseras på föregående års inköpsstatistik och ska inte betraktas som bindande. Takvolymen för upphandlingen är 3 000 000 Kr. I Lekebergs kommun kommer det levereras från 4 tillagningskök. Under avtalsperioden kan det tillkomma, försvinna leveransställen, vilket kan påverka volymerna och körturerna. Upphandlingen omfattar dagliga transporter av ca 1800 portioner färdiglagad varm mat, samt kylda/frysta livsmedel och övriga varor. I upphandlingen ingår även transport av returgods från mottagningskök till tillagningskök.Transport ska ske vardagar, för skolor ca 180 dagar per år, för förskolor och fritids ca 250 dagar per år.

I bilaga med turschema anges de rutter som ska prissättas.Maten ska transporteras i särskilda transportvagnar och boxar som tillhandahålls av kommunen. Kommunen reserverar sig för att angivna volymer och stopp kan komma att ändras med anledning av organisationsförändringar eller andra förändringar.

Handläggare

Handläggare för denna upphandling är:

Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/3