Lekebergs kommuns upphandlingar LIVSMEDEL: Färsk frukt och grönsaker - kommuner i Örebro län

LIVSMEDEL: Färsk frukt och grönsaker - kommuner i Örebro län

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av frukt och grönt för kommunerna Askersund, Laxå, Hallsberg, Lekeberg och Kumla i Sydnärke, samt Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och Nora i norra länsdelen.

Upphandling av frukt och grönt för kommunerna Askersund, Laxå, Hallsberg, Lekeberg och Kumla i Sydnärke, samt Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och Nora i norra länsdelen.

Inledning

Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg inbjuder er att lämna anbud på kommunernas behov av färsk frukt och grönsaker.

Inköpsmönstret senaste åren ser ut så här för Sydnärkekommunerna:År 2021 5,1 miljoner kronor (15,32% eko)År 2020 4,8 miljoner kronor (13,73% eko)År 2019 5,9 miljoner kronor (12,40% eko)

Det totala antalet leveransadresser i de fem Sydnärkekommunerna är ca. 50 st.

Inköpsmönstret senaste åren ser ut så här för kommunerna i norra länsdelen:År 2021 3,8 miljoner kronor (17,75% eko)År 2020 3,4 miljoner kronor (15.37% eko)År 2019 3,7 miljoner kronor (19,40% eko)Det totala antalet leveransadresser i de fyra kommunerna i norr är ca 38 st.

Orgnr: Upphandlande myndighet (siffra 2021):2120 00 - 1983 Askersunds kommun (0,7 miljoner kronor)2120 00 - 1926 Hallsbergs kommun (1,7 miljoner kronor)2120 00 - 1975 Kumla kommun (2,5 miljoner kronor)2120 00 - 1918 Laxå kommun (0,4 miljoner kronor)2120 00 - 2981 Lekebergs kommun (0,5 miljoner kronor)

2120 00 - 2007 Nora kommun (1,3 miljoner kronor)

2120 00 - 1959 Ljusnarsbergs kommun (0,2 miljoner kronor)

2120 00 - 2015 Lindesbergs kommun (1,8 miljoner kronor)

2120 00 - 1942 Hällefors kommun (0,4 miljoner kronor)

Samtliga upphandlande kommuner har ett "lilla frukt och grönt"-avtal med grossist. Detta gäller små verksamheter som beställer allt livsmedel från grossist.

Välkommen med ert anbud!

Delat anbud

Upphandlingen delas upp i två geografiska områden - de fyra norrkommunerna å ena sidan och de fem Sydnärkekommunerna å andra sidan. Anbud kan läggas på ett eller båda områdena. Varje område utvärderas för sig och vinnare av upphandlingen utses per område.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20/106