Lekebergs kommuns upphandlingar Länsupphandling mejeri 2022

Länsupphandling mejeri 2022

Örebro Kommun, Örebro

Länsupphandling mejeri

Inledning & inköpsmönster

Intresserade anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud gällande upphandlande myndigheters behov av mejerivaror enligt bifogade sortimentsspecifikationer. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Mer information om den upphandlande myndigheten finns att läsa på www.orebro.se

Länsupphandling mejeri

Inledning & inköpsmönster

Intresserade anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud gällande upphandlande myndigheters behov av mejerivaror enligt bifogade sortimentsspecifikationer. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor. Mer information om den upphandlande myndigheten finns att läsa på www.orebro.se

Under 2018 köpte de 14 kommunerna som ingår i den här upphandlingen mejerivaror för drygt 26 miljoner kronor, fördelat enligt nedan. Det finns idag ett länsavtal för 13 av kommunerna och ett separat avtal för Örebro kommun. I och med den här upphandlingen, delas volymerna upp lite annorlunda, se kap 1.1.10 Uppdelning av kontrakt.

Kommuner

Inköpssumma 2018

andel ekologiskt

ca antal lev.ställen

KAKS: Arboga, Kungsör, Köping, Surahammar,

4 837 102 kr

80,8 %

39

SYD: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg

5 673 909 kr

80,5%

44

NORR: Hällefors, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg

4 581 055 kr

81,9%

35

Örebro

11 403 834 kr

95,3%

1

Vi emotser ert anbud med intresse.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1472/2022