Lekebergs kommuns upphandlingar Konsultstöd objektiv skattning - luftkvalitetsförordningen

Konsultstöd objektiv skattning - luftkvalitetsförordningen

Karlstads kommun

Luftsamverkan Värmland, genom Karlstads kommun, efterfrågar tjänst som sköter allt arbete med framtagande, revidering och rapportering av objektiv skattning åt respektive kommun (deltagande kommuner enligt bilaga XX) i enlighet med luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

MN-2022-1059