Lekebergs kommuns upphandlingar Instängslingsentreprenad

Instängslingsentreprenad

Lekebergs Kommun, Fjugesta

Entreprenaden omfattar stängselarbeten runt det gamla grusschaktet på fastigheten Knista-Sanna

1:18 i Lekebergs kommun. Det tidigare staketet är rivet och behöver ersättas med nytt.

Entreprenadens omfattning framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/2