Lekebergs kommuns upphandlingar Inköp transport och spridning av kalk i sjöar med båt 2023

Inköp transport och spridning av kalk i sjöar med båt 2023

Länsstyrelsen i Örebro län, ÖREBRO

Inköp transport och spridning av kalk i sjöar med båt 2023

Inledning

Länsstyrelsen i Örebro län (fortsättningsvis kallad "Länsstyrelsen") inbjuder till anbudsgivning avseende kalkning av sjöar och våtmarker med båt.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Kravspecifikation

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/5