Lapplands Kommunalförbunds upphandlingar Anläggningsförarutbildning, Lapplands gymnasium, LKF

Anläggningsförarutbildning, Lapplands gymnasium, LKF

Lapplands Kommunalförbund

Vi inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan. Upphandlingen avser utförandet av undervisning i yrkesämnen/kurser på Bygg- och

anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon (maskinförare).

För att kunna möta kommande behov av kvalificerad arbetskraft inom malmfälten är utbildning av maskinförare avgörande i och med den stora infrastruktursatsningen. En kostnadseffektiv utbildning med kvalitet, som även är marknadsanpassad, är viktig för att tillgodose branschens behov.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Norrbottens län

Diarie-/referensnummer

2022-018