Aktuella upphandlingar Upphandling av busstationerna Malå & Norsjö

Upphandling av busstationerna Malå & Norsjö

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Uppdraget består dels av försäljningsverksamhet och godsanskaffning till vid stationen angörande Länstrafiklinjer samt därtill hörande verksamhet såsom administration och lokal distribution därtill service i olika former till Länstrafikens persontrafikorganisation. Uppdraget omfattar också utkörning och inhämtning av allt gods.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-08-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

22/9