Aktuella upphandlingar Revisionstjänster

Revisionstjänster

Region Västerbotten

Denna upphandling avser revisionstjänster och omfattar finansiell revision och revisionsnära uppdrag till Region Västerbottens hel- och samägda bolag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

REV 6-2022