Aktuella upphandlingar Request For Information RFI för Resenärsapp med ev kringsystem

Request For Information RFI för Resenärsapp med ev kringsystem

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten (inkl. Ultra) skall tillsammans med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken i Norrbotten, Skellefteå buss samt Luleå lokaltrafik upphandla en resenärsapp med/och kringliggande stödsystem.

Syftet med denna RFI är att ge Beställaren, information om vilka möjligheter/lösningar som finns på marknaden.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-05-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

21/3