Aktuella upphandlingar Region Västerbotten Linje 22

Region Västerbotten Linje 22

Länstrafiken i Västerbotten AB

INBJUDAN SAMRÅD INFÖR UPPHANDLING, SIU Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten samt Länstrafiken i Västerbotten AB inbjuder er härmed in till samråd inför kommande upphandling.

Följande linjer kommer att behandlas och diskuteras:

Område: Sträcka/linjer Linje 22 – Norsjö - Skellefteå.                                                                                         

Samrådet kommer att hålla via Teams, Fredagen den 12 april kl. 08:45-09:45.  Utskickad av Teams-länk görs via E-avrop. Eventuella frågor ställs via E-avrop.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-11)

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2024-03-27

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

LT25-471