Aktuella upphandlingar Projektledning för processen fram till och med införande av en ny trafikdatabas med tillhörande tjänster

Projektledning för processen fram till och med införande av en ny trafikdatabas med tillhörande tjänster

Länstrafiken i Västerbotten AB

Länstrafiken i Västerbotten AB upphandlar tillsammans med Länstrafiken i Norrbotten AB, Luleå Lokaltrafik AB (LLT), Skellefteåbuss AB, Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland (Din Tur) och Region Jämtland/Härjedalen (Länstrafiken Jämtland) konsulttjänster i form av projektledning för processen fram till och med införande av en ny trafikdatabas med tillhörande tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

LT24-802