Aktuella upphandlingar Projektledare:Gemensamt betalsystem Norrland

Projektledare:Gemensamt betalsystem Norrland

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Norrbotten AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Region Jämtland/Härjedalen, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Luleå Lokaltrafik AB och Skellefteå Buss AB upphandlar en gemensam projektledare till projektet Gemensamt betalsystem Norrland.

Det nu aktuella projektet syftar till att införa ett i Norrland gemensamt biljett-och betalsystem baserat på fastställd nationell standard (BoB) framtagen av Samtrafiken. Beställaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

20/14