Aktuella upphandlingar Planerings-, beställnings- och samordningssystem för anropsstyrda resor och transporter

Planerings-, beställnings- och samordningssystem för anropsstyrda resor och transporter

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag

Länstrafiken i Västerbotten AB upphandlar ett system för planering-, beställning- och samordning av anropsstyrda resor och transporter. Upphandlingen genomförs gemensamt med Länstrafiken i Norrbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Den garanterade kontraktstiden uppgår till fem (5) år. Kontraktet med respektive upphandlande myndighet kan förlängas ytterligare i upp till sju (7) år. Längsta möjliga kontraktstid är således tolv (12) år.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-05-19)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

2023LT702