Aktuella upphandlingar Objekt 19200, 201 Inlandstrafiken

Objekt 19200, 201 Inlandstrafiken

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Jämtlands län AB, Länstrafiken i Norrbotten AB samt Länstrafiken i Västerbotten AB, nedan kallad beställaren, inbjuder härmed till anbudsansökan för upphandling av tidtabellslagd linjetrafik i trafikuppdraget Inlandstrafiken 2019. Objekten i trafikuppdraget är: Objekt 19200 Linje 45 samt objekt: 19201, linje 14 och 63. Upphandlingen genomförs av Länstrafiken i Västerbotten AB, som är upphandlande myndighet för uppdraget.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2018-11-29)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2018-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

18/10