Aktuella upphandlingar Norrlandskusten E4:an

Norrlandskusten E4:an

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Norrbotten AB samt Länstrafiken i Västerbotten AB, nedan kallad beställaren, inbjuder härmed till anbudsansökan för upphandling av tidtabellslagd linjetrafik i trafikuppdraget: "Norrlandskusten, E4-trafiken".

Trafikstart december 2020.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-03-26)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2019-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

19/3