Aktuella upphandlingar Korttidsupphandling linje 31, 32, 34

Korttidsupphandling linje 31, 32, 34

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten AB, nedan kallad beställaren, inbjuder er härmed att lämna

anbud korttidsupphandlingarna avseende Objekt 22301 - 22303, linje: 31, 32, 34.

På grund av överprövning av tidigare fattade tilldelningsbeslut genomför Länstrafiken

nu en upphandling rörande ovan nämnda objekt som omfattar perioden från 12 december 2021 till 30 september

2022 med möjlighet till förlängning månad för månad till som längst 31 mars 2023.

På grund av överprövning av tidigare fattade tilldelningsbeslut genomför Länstrafiken

nu en upphandling rörande ovan nämnda objekt som omfattar perioden från 12 december 2021 till 30 september

2022 med möjlighet till förlängning månad för månad till som längst 31 mars 2023.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

21/2