Aktuella upphandlingar Konsultuppdrag utredning av taxor och produkter i kollektivtrafiken i Norr- och Västerbotten

Konsultuppdrag utredning av taxor och produkter i kollektivtrafiken i Norr- och Västerbotten

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten AB tillsammans med Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten, upphandlar en konsult - projektledare och annan utredningskompetens - för att genomföra en genomgripande utredning av de taxor och produkter som tillämpas i kollektivtrafiken i de båda regionerna, men även med kopplingar till angränsande regioner. Uppdraget innebär även att föreslå förändringar inför framtiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

22/7