Aktuella upphandlingar Förmedling av reklamytor i Umeå stadstrafik - Ultra

Förmedling av reklamytor i Umeå stadstrafik - Ultra

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten AB upphandlar en tjänstekoncession avseende förmedling av reklamytor för Umeå stadstrafik - Ultra. Avtalet innebär ensamrätt att försälja beställarens reklamytor på och i fordon i Umeå stadstrafik.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2023-09-29)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2023-08-31

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Västerbottens län, Sverige

Diarie-/referensnummer

LT23-727