Aktuella upphandlingar Fordonskontroller Västerbotten

Fordonskontroller Västerbotten

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten AB inbjuder er härmed att lämna anbud avseende fordonskontroller.

Kontrollföretagets uppdrag är att löpande och efter överenskommelse genomföra fordonskontroller för att säkerställa att den fordonsflotta som ingår i de trafikavtal som Länstrafiken i Västerbotten upphandlar, lever upp till samtliga ställda krav. I uppdraget ingår kontroll vid leverans av nya fordon samt löpande kontroller. Ambitionen är att löpande kontrollera varje fordon minst en gång per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-03-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-02-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

19/2