Aktuella upphandlingar Drivmedelskonsult ver 2

Drivmedelskonsult ver 2

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag, LYCKSELE

Länstrafiken i Västerbotten AB upphandlar en konsult för framtagande av en drivmedelsstrategi för Västerbottens kollektivtrafik på väg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-29)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

LT2023-766