Aktuella upphandlingar Beställningsportal - företagsbiljetter och skolkort

Beställningsportal - företagsbiljetter och skolkort

Länstrafiken i Västerbotten Aktiebolag

Länstrafiken i Västerbotten ska, tillsammans med Kommunalförbundet Kollektivtrafikbeställaren i Västernorrlands län, Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken i Norrbotten, Skellefteåbuss samt Luleå lokaltrafik upphandla en Beställningsportal för Företagsbiljetter och Skolkort för kollektivtrafiken i de regioner där man bedriver kollektivtrafik.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-12-23)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län

Diarie-/referensnummer

22/13