Länsstyrelsen i Uppsala län Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård i Florarnas Naturreservat

Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård i Florarnas Naturreservat

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Omläggning av tegeltak på Risöns lägergård i Florarnas Naturreservat

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-07-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-4566-2022