Länsstyrelsen i Uppsala län Omläggning av tak på ängslador i naturreservaten Andersby ängsbackar och Florarna

Omläggning av tak på ängslador i naturreservaten Andersby ängsbackar och Florarna

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Omläggning av tak på ängslador

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-672-2022