Länsstyrelsen i Uppsala län Ombyggnation av fågeltornet i Hjälstavikens naturreservat

Ombyggnation av fågeltornet i Hjälstavikens naturreservat

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Ombyggnation av fågeltornet i Hjälstavikens naturreservat

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-667-2022