Länsstyrelsen i Uppsala län Naturvårdsbränning inom Gårdskärskustens Natura 2000 område

Naturvårdsbränning inom Gårdskärskustens Natura 2000 område

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

NaturvårdsbränningLot nr.: 1

Generell del (1)

Naturvårdsbränning inom Gårdskärskustens Natura 2000 område

Last tender date: 03/28/2024 22:59:58

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Uppsala Län

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903&GoTo=TenderLot nr.: 2

Ange pris

Naturvårdsbränning inom Gårdskärskustens Natura 2000 område

Last tender date: 03/28/2024 22:59:58

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Uppsala Län

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903&GoTo=TenderLot nr.: 3

Anbudsinbjudan

Naturvårdsbränning

Last tender date: 03/28/2024 22:59:58

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Uppsala Län

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10903&GoTo=Tender

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-03-28)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-9263-2023