Länsstyrelsen i Uppsala län Inventering av grunda vikar 2022 inom utvecklingsprojekt för miljöövervakning.

Inventering av grunda vikar 2022 inom utvecklingsprojekt för miljöövervakning.

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Anbudsinbjudan

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in intresserade företag att lämna anbud avseende upphandling av Inventering av grunda vikar 2022 inom utvecklingsprojekt för miljöövervakning. enligt förutsättningar och villkor i denna anbudsinbjudan och upphandlingsdokument för det dynamiska inköpssystemet med bilagor.

Uppdraget avser snorkelinventering av undervattensvegetation i nio grunda havsvikar i Öregrundsgrepen och Östhammars skärgård i Uppsala län (se karta Bilaga 1).

Ett eventuellt tillägg till uppdraget omfattar en förenklad inventering av två främmande musselarter i de nio (9) undersökta vikarna.

En detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt ”Kravspecifikation”.

Den slutliga omfattningen av uppdraget kommer att fastslås i överenskommelse mellan Länsstyrelsen och uppdragstagaren.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-03)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

22/22