Länsstyrelsen i Uppsala län Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter

Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter omfattande uppdrag av olika karaktär inom naturvård, naturtyps- och artinventering och statusklassningar av natur.

Ansökningsinbjudan

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in och uppmuntrar intresserade företag att ansökan till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) för Naturvårdskonsulter.

Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande. När Länsstyrelsen har tillgängliga uppdrag att erbjuda kommer dessa att avropas genom förnyad konkurrensutsättning i och med att samtliga godkända och anslutna företag kommer att få möjlighet att lämna anbud på uppdraget.Exempel på uppdrag som kan bli aktuella finns att läsa mer om under avsnitt 4. Kravspecifikation.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt ett selektivt förfarande och med det dynamiska inköpssystemet som metod för upphandlingen.

Dynamiskt inköpssystem för Naturvårdskonsulter omfattande uppdrag av olika karaktär inom naturvård, naturtyps- och artinventering och statusklassningar av natur.

Ansökningsinbjudan

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in och uppmuntrar intresserade företag att ansökan till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) för Naturvårdskonsulter.

Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande. När Länsstyrelsen har tillgängliga uppdrag att erbjuda kommer dessa att avropas genom förnyad konkurrensutsättning i och med att samtliga godkända och anslutna företag kommer att få möjlighet att lämna anbud på uppdraget.

Sista ansökningsdag
1994 dagar kvar

(2029-12-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-1055-2021