Länsstyrelsen i Uppsala län Dynamiskt inköpssystem för manuella naturvårdstjänster

Dynamiskt inköpssystem för manuella naturvårdstjänster

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Det dynamiska inköpssystemet omfattar uppdrag innefattande manuella naturvårdstjänster inom Länsstyrelsens förvaltningsområden i Uppsala län.

I detta upphandlingsdokument beskrivs villkoren samt uppdragens omfattning generellt. Länsstyrelsens behov kommer vid varje avrop att beskrivs mer i detalj för att specificera de specifika uppdraget ytterligare.

Ansökningsinbjudan

Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in och uppmuntrar intresserade företag att ansökan till vårt dynamiska inköpssystem (DIS) för manuella naturvårds- och fornvårdstjänster.

Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande. När Länsstyrelsen har tillgängliga uppdrag att erbjuda kommer dessa att avropas genom förnyad konkurrensutsättning i och med att samtliga godkända och anslutna företag kommer att få möjlighet att lämna anbud.Exempel på naturvårdsåtgärder som kan bli aktuella finns att läsa mer om under avsnitt 4. Kravspecifikation.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt ett selektivt förfarande och med det dynamiska inköpssystemet som metod för upphandlingen.

Sista ansökningsdag
1994 dagar kvar

(2029-12-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

512-3503-20