Länsstyrelsen i Uppsala län 1261-2022 Föreläsningar om digitala betaltjänster

1261-2022 Föreläsningar om digitala betaltjänster

Länsstyrelsen i Uppsala Län, UPPSALA

Uppdraget består i att hålla i föreläsningar om digitala betaltjänster i kommunerna i Uppsala län. Uppdraget består också i att skapa materialet som används: en presentation och material till en broschyr/folder.

Detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt ”Kravspecifikation”.

Introduktion

Härmed ges leverantörer möjlighet att lämna anbud avseende upphandling av föreläsningar om digitala betaltjänster i enlighet med förutsättningar och villkor i detta upphandlingsdokument med bilagor.

Avtalsperioden för kontraktet planeras till 2022-07-01- 2022-12-31. Länsstyrelsen kan vid behov förlänga avtalet 1 gång á 12 månader.

Länsstyrelsen i Uppsala län avser att teckna avtal med en leverantör.

Upphandlande myndighet

Upphandlingen genomförs av enheten för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Uppsala Län.

Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 UPPSALA Besöksadress: Bäverns gränd 17 Organisationsnummer: 202100-2254 Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter som omfattar bland annat miljöskydd, samhällsplanering, naturvård, veterinära frågor, EU-frågor, lantbruks- och bidragsärenden, beredskapsfrågor, jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat.

Läs mer om Länsstyrelsens verksamhet: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/

Referensnummer

Upphandlingens diarienummer är 1261-2022.

Uppdragets omfattning

Uppdraget består i att hålla i föreläsningar om digitala betaltjänster i kommunerna i Uppsala län. Uppdraget består också i att skapa materialet som används: en presentation och material till en broschyr/folder.

Detaljerad beskrivning av uppdraget och länsstyrelsens förväntningar av uppdraget framgår i avsnitt ”Kravspecifikation”.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) genom en direktupphandling. Länsstyrelsen har rätt att förhandla med en eller flera anbudsgivare eller kan anta ett anbud utan föregående förhandling.

Beställarens organisation för uppdraget

Beställare: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 UPPSALA Tfn: 010-22 330 00, Fax: 010-22 330 10 Upphandlingsansvarig:Pia Bergman-BoqvistTel: 0102233209E-post: pia.bergman@lansstyrelsen.se

Handläggare:Ted BergmanTel: 010-22 33 401E-post: ted.bergman@lansstyrelsen.se

Enhetschef:

Maria Axelsson

Tel: 010-223 34 73

E-post: maria.g.axelsson@lansstyrelsen.se

Samarbetspartner

Kulturutveckling Region UppsalaEmma RolanderTel 018-611 66 21E-post: emma.rolander@regionuppsala.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-08)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

22/12