Länsstyrelsen i Örebro län Uppstallning och transport av omhändertagna djur

Uppstallning och transport av omhändertagna djur

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN, FALUN

Ramavtal avseende transport och uppstallning av djur som omhändertagits enligt djurskyddslagen och tillsynslagen av följande tjänster: uppstallning och transport/infångande av katt, hund häst samt övriga sällskapsdjur.Lot nr.: 1

Generell del

Ramavtal avseende transport och uppstallning av djur som omhändertagits enligt djurskyddslagen och tillsynslagen av följande tjänster: uppstallning och transport/infångande av katt, hund häst samt övriga sällskapsdjur.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde 1 Katt - uppstallning

Uppdraget går ut på att mottaga och förvara katter som omhändertagits av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde 2 Katt - infångning och transport

Uppdraget går ut på att mottaga och förvara katter som omhändertagits av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Delområde 3 Hund- uppstallning

Uppdraget går ut på att mottaga och förvara hundar som omhändertagits av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Delområde 4 - Transport infångning och transport

Uppdraget går ut på att erbjuda transporttjänster av omhändertagna hundar av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter.

I uppdraget ingår hämtning och transport av djur till och från djurhem eller veterinär. Även annan transport kan komma ifråga. I transport ingår även infångning.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 6

Delområde 5 Häst-uppstallning

Anbudsgivaren tillhandahåller uppstallningsplatser. Anbudsgivare kan ha flera godkända uppstallningsplatser och kan under avtalstiden komplettera med ytterligare uppstallningsplatser. Anbudsgivaren ska ange hur många platser som kan erbjudas.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 7

Delområde 6 Häst- infångning och transport

Uppdraget går ut på att erbjuda transporttjänster av omhändertagna hästdjur av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter.

I uppdraget ingår hämtning och transport av djur till och från djurhem eller veterinär. Även annan transport kan komma ifråga. I transport ingår även infångning.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 8

Delområde 7 Övriga sällskapsdjur- uppstallning

Uppdraget går ut på att mottaga och förvara övriga sällskapsdjur utöver hund och katt som omhändertagits av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter. De olika kategorierna av sällskapsdjur som omfattas är sällskapsfåglar, tamiller, kaniner, gnagare, reptiler, groddjur, fiskar och minigris. Anbudsgivare ska ange vilka av de olika djurkategorierna som anbudet gäller.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 9

Delområde 8 Övriga sällskapsdjur- infångning och transport

Uppdraget går ut på att erbjuda transporttjänster av omhändertagna sällskapsdjur utöver hund och katt som omhändertagits av länsstyrelsen eller andra avropsberättigade myndigheter. Transporttjänsten innebär transport av djur till och från djurhem eller veterinär. Även annan transport kan komma ifråga.

De olika kategorierna av sällskapsdjur som omfattas är sällskapsfåglar, tamiller, kaniner och gnagare, reptiler, groddjur, fiskar och minigris. Anbudsgivaren ska ange vilka av de olika djurkategorierna som anbudet gäller.

Last tender date: 05/13/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14905&GoTo=Tender

Duration contract start date : 06/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 06/29/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län

Diarie-/referensnummer

280-2285-2024