Länsstyrelsen i Örebro län Ramavtalsupphandling avseende värderings och förhandlingstjänster

Ramavtalsupphandling avseende värderings och förhandlingstjänster

NATURVÅRDSVERKET, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar Värderings- och Förhandlingstjänster m.m. i samband med skydd av värdefull natur. Naturvårdsverket och Sveriges 21 länsstyrelser är avropsberättigade. Även Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen är avropsberättigade avseende Värderingstjänster.Lot nr.: 1

Generell del (1)

Denna del är obligatorisk att besvara för anbudsgivare.

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Uppdragsområde 1 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 1 Norra Norrland (AC och BD län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Alternativ 1: Krav på leverantören

Alternativ 1: Anbudsgivaren ska välja en (1) av delarna ”Krav på leverantör” eller ESPD(European Single Procurment Document). Väljer Anbudsgivaren "Krav på leverantör" ska samtliga efterfrågade bevis bifogas vid inlämnade av anbudet. Väljer Anbudsgivaren alternativet ESPD fungerar den som en egenförsäkran att Anbudsgivaren uppfyller ställda krav på leverantör. Anbudsgivaren ska i sådant fall vara beredda att på uppmaning inom angiven tid kunna lämna in bevis som visar att ställda krav uppfylls.

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Uppdragsområde 2 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 2 Södra Norrland (Z, Y och X län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Uppdragsområde 3 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 3 Västra Svealand (W, S, T och U län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 6

Uppdragsområde 4 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 4 Östra Svealand och Gotland (AB, C, D och I län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 7

Uppdragsområde 5 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 5 Norra Götaland (E, F, H och O län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 8

Uppdragsområde 6 VT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Värderingstjänster Uppdragsområde 6 Södra Götaland (G, K, M och N län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 9

Uppdragsområde 1 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 1 Norra Norrland (AC och BD län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 10

Uppdragsområde 2 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 2 Södra Norrland (Z, Y och X län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 11

Uppdragsområde 3 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 3 Västra Svealand (W, S, T och U län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 12

Uppdragsområde 4 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 4 Östra Svealand och Gotland (AB, C, D och I län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 13

Uppdragsområde 5 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 5 Norra Götaland (E, F, H och O län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 14

Uppdragsområde 6 FT

Denna del väljer anbudsgivaren att besvara vid anbud på Förhandlingstjänster Uppdragsområde 6 Södra Götaland (G, K, M och N län)

Last tender date: 05/07/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: NATURVÅRDSVERKET

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14818&GoTo=Tender

Duration contract start date : 11/14/2024 00:00:00

Duration contract end date : 11/13/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Uppsala län, Kronobergs län, Södermanlands län, Värmlands län, Stockholms län, Kalmar län, Skåne län, Jämtlands län, Västmanlands län, Östergötlands län, Västra Götalands län, Västerbottens län, Örebro län, Västernorrlands län

Diarie-/referensnummer

NV-07860-23