Länsstyrelsen i Jönköpings län Tjänstekoncession vandrarhem

Tjänstekoncession vandrarhem

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN, JÖNKÖPING

Drift av vandrarhem i Store Mosse naturreservat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-02-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Jönköpings län

Diarie-/referensnummer

Dnr 512-1144-2020