Länsstyrelsen i Jämtlands Län Utvärdering av resultat i projekt

Utvärdering av resultat i projekt

Länsstyrelsen i Jämtlands Län, ÖSTERSUND

Upphandlingen omfattar utvärdering av resultatet i ett EU-projekt/EU-program och sträcker sig över flera år.

Upphandlingen omfattar utvärdering av resultatet i ett EU-projekt/EU-program och sträcker sig över flera år. Uppdraget ska genomföras med kvalitativa och kvantitativa metoder. Skriftlig del- och slutrapport för utvärderingsuppdraget ska lämnas in samt muntliga redovisningar ska ske vid ett antal tillfällen under tiden för uppdraget. Uppdraget ska inledas hösten 2018 och utföras under tiden fram till och med juni 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2018-08-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-06-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Jämtlands län

Diarie-/referensnummer

304-4113-2018