Länsstyrelsen i Gotlands län Skydds- och Arbetskläder till Sveriges Nationalparker

Skydds- och Arbetskläder till Sveriges Nationalparker

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, MALMÖ

Länsstyrelsen bjuder in till anbudsinbjudan avseende tecknande av ramavtal gällande skydds- och arbetskläder till personal inom nationalparkerna samt Naturvårdsverket.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

512-1083-2024