Länsstyrelsen i Gotlands län Naturvårdsröjning Nygårdsmyr

Naturvårdsröjning Nygårdsmyr

Länsstyrelsen i Gotlands Län, Visby

Röjningsarbeten i Natura 2000-område, Nygårdsmyr Kräklingbo socken.Lot nr.: 1

Pris

Röjning i skog.

Last tender date: 05/09/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Gotlands Län

Information URL: http://www.lansstyrelsen.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 12/30/2025 00:00:00Lot nr.: 2

Generell del

Naturvårdsröjning

Last tender date: 05/09/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Gotlands Län

Information URL: http://www.lansstyrelsen.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 12/30/2025 00:00:00Lot nr.: 3

Kvalificering

Naturvårdsröjning

Last tender date: 05/09/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Gotlands Län

Information URL: http://www.lansstyrelsen.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 12/30/2025 00:00:00Lot nr.: 4

Krav på tjänsten

Naturvårdsröjning

Last tender date: 05/09/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Länsstyrelsen i Gotlands Län

Information URL: http://www.lansstyrelsen.se

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=15890&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/30/2024 00:00:00

Duration contract end date : 12/30/2025 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-09)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län

Diarie-/referensnummer

1543-2024