LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN Upphandling avseende Kustvattenkontrollen Halland

Upphandling avseende Kustvattenkontrollen Halland

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN, HALMSTAD

Upphandlingen avser kustvattenkontroll i Halland.Lot nr.: 1

Obligatorisk del

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 04/25/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14141

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14141&GoTo=Tender

Duration contract start date : 12/31/2024 23:00:00

Duration contract end date : 12/30/2027 23:00:00Lot nr.: 2

Generell del

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 04/25/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14141

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14141&GoTo=Tender

Duration contract start date : 12/31/2024 23:00:00

Duration contract end date : 12/30/2027 23:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2551-2024