LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN Pumpanläggning Hökafältets naturreservat

Pumpanläggning Hökafältets naturreservat

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN, HALMSTAD

pumpanläggning för att säkerställa hög vattennivå i våtmarker under vår och försommar på Hökafältets våtmarker

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-05-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

3532-2023