Vattenreningsanläggning

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Upphandling av vattenreningsanläggning till Västerås.

Upphandlande myndighet

Region Västmanland, Org.nr. 232100-0172

I upphandlingsdokumenten kallade Köpare.

Omfattning

Upphandlingen avser köp av vattenreningsanläggning i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Anbudsgivaren benämns i upphandlingsdokumenten som Leverantör.

Upphandlingen avser vattenreningsanläggning förbehandling och distributionsslinga inklusive tappställen.

Vattenreningsanläggningen kommer att placeras på Dialysavdelningen Västmanlands sjukhus i Västerås. Upphandlingen omfattar utbildning av teknisk och klinisk personal, klinisk och teknisk dokumentation, leverans av förbrukningsmateriel efter successiva avrop från köparen.

Upphandlingen omfattar option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid.

Upphandling av vattenreningsanläggning till Västerås.

Upphandlande myndighet

Region Västmanland, Org.nr. 232100-0172

I upphandlingsdokumenten kallade Köpare.

Omfattning

Upphandlingen avser köp av vattenreningsanläggning i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Anbudsgivaren benämns i upphandlingsdokumenten som Leverantör.

Upphandlingen avser vattenreningsanläggning förbehandling och distributionsslinga inklusive tappställen.

Vattenreningsanläggningen kommer att placeras på Dialysavdelningen Västmanlands sjukhus i Västerås. Upphandlingen omfattar utbildning av teknisk och klinisk personal, klinisk och teknisk dokumentation, leverans av förbrukningsmateriel efter successiva avrop från köparen.

Upphandlingen omfattar option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid.

Elektronisk upphandling

Upphandlingen handläggs via upphandlingssystemet TendSign. I systemet finns möjlighet att t.ex. ladda upp filer och svara på frågor.

Observera att det kan finnas krav i upphandlingsdokumenten som inte är direkt kopplade till någon funktion i systemet. Kontrollera alltid upphandlingsdokumenten innan anbudet skickas in.

Systemregistrering

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls kostnadsfritt genom en registrering via följande länk: https://tendsign.com/public/register_seller.aspx? FromPublic=true

Kommunikationen under upphandlingen, inklusive underrättelse om tilldelningsbeslut, sker via den registrerade användarens e-postadress. Leverantören uppmanas därför att kontrollera att rätt e-postadress är angiven och säkerställa att denna e-postadress bevakas löpande.

SupportTekniska frågor om systemet ställs till TendSign support per e-post:tendsignsupport@mercell.com.

För support eller tillgång till frågor och svar om anbudsgivning:https://upphandlingsverktyg.mercell.se/tendsign-support

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0018