Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Uppsökande tandvård för äldre och funktionshindrade

Uppsökande tandvård för äldre och funktionshindrade

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Omfattning

Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade som omfattas av Köparens tandvårdsstöd inom Region Västmanland i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Uppsökande verksamhet innefattar munhälsobedömning och utbildning till personal och anhörigvårdare. Tjänsten ska utföras på särskilt och ordinärt boende inom Västmanland.

Denna upphandling består av 17 stycken anbudsområden, se bilaga Anbudsområden. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden.

Köparen kommer att teckna avtal med en (1) leverantör för varje anbudsområde.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, DU-UPP17-0178 som löper ut 2021-12-31. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Takvolym uppgår till 16 500 munhälsobedömningar och munhälsoutbildning för 3 400 omvårdnadspersonal. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddela

Omfattning

Region Västmanland (Köpare) genomför upphandling avseende ramavtal uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade som omfattas av Köparens tandvårdsstöd inom Region Västmanland i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Uppsökande verksamhet innefattar munhälsobedömning och utbildning till personal och anhörigvårdare. Tjänsten ska utföras på särskilt och ordinärt boende inom Västmanland.

Denna upphandling består av 17 stycken anbudsområden, se bilaga Anbudsområden. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden.

Köparen kommer att teckna avtal med en (1) leverantör för varje anbudsområde.

Denna upphandling ersätter nuvarande avtal, DU-UPP17-0178 som löper ut 2021-12-31. Det kan finnas avrop som pågår även efter avtalstiden.

Takvolym

Takvolym uppgår till 16 500 munhälsobedömningar och munhälsoutbildning för 3 400 omvårdnadspersonal. Om, och i så fall när, Köparen har gjort avrop motsvarande takvolymen upphör ramavtalet att gälla. Köparen meddelar Leverantörens kontaktperson när takvolymen är uppnådd, eller på väg att uppnås, så snart Köparen noterat detta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0399