Region Sörmland och Region Västmanlands upphandlingar Upphandlings av endoskopidiskmaskiner och torkskåp till Region Sörmland

Upphandlings av endoskopidiskmaskiner och torkskåp till Region Sörmland

Region Sörmland, Eskilstuna

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland.

För fullständiga uppgifter se bilaga 1 Kravspecifikation.

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland.

För fullständiga uppgifter se bilaga 1 Kravspecifikation.

Aktuell upphandling

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland Samt option på ett digitalt spårbarhetssystem för rengöring,desinficering, lagring av flexibla endoskop.

Upphandlingen omfattar utbildning av användare och teknisk personal samt ev servicekontrakt efter garantitiden, reservdelar, tillbehör och förbrukningsmaterial till upphandlad utrustning.

Verksamheterna utför ett stort antal undersökningar per dag och vecka och är beroende av att endoskopidiskmaskinen fungerar utan störningar, på mottagningarna finns det hela tiden finns patienter som väntar på sin undersökning och därför har vi kommit fram till att vi är i behov av en genomräckningsmaskin som inte bara uppfyller det ovan utan också har en kort och effektiv disktid, då vi inte har obegränsat med skop.

Endoskopidiskmaskinerna som avses upphandlas används för att diska cystoskop, uretäroskop gastroskop, bronkscop, duodenoscop, koloskop och terapiskop för koloskopi och gastroskopi. för att utföra olika undersökningar som patienterna i vår region är beroende av att få i sin vårdkedja både för diagnostisering, uppföljning och bedömning av vilken behandling de behöver.

Sjukhusen i Region Sörmland är i en ombyggnadsfas och kommer behöva investera i genomräckningsmaskiner på flera enheter. Befintliga endoskopidiskopidesinfektorer som Region Sörmland erhåller idag är inte genomräckning och finns utplacerade på endoskopimottagnigen och urologmottagningen, operation och de används i regel dagtid 8-17 måndag till fredag samt operationsavdelningen med verksamhet dygnet runt.

Genomräckningsmaskiner upphandlas pga ombyggnation och för att kunna arbeta efter det hygienkrav som finns samt för att öka patientsäkerhet. De ska även ge en förbättrad arbetsmiljö. Genomräckningsmaskinerna behöver hålla en hög standard, vara hållbara, enkel för personalen att hantera och använda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0387